Congressos anteriors
IV Congrés 2008 · III Congrés 2006 · II Congrés 2005 · I Congrés 2004


III Congrés anual sobre fracàs escolar 2006

Ponències

[PDF] ¿Qui educa? Fracàs Escolar i responsabilitats compartides.
Joan Subirats. Catedràtic de Ciència Política - Universitat Autònoma de Barcelona.

[PDF] Desigualtat social i educació
Julio Carabaña. Catedràtic de Sociologia - Universitat Complutense de Madrid.

[PDF] Ciutat, segregació urbana i escola: les relacions entre l'urbanisme i l'ensenyament.
Juli Ponce. Professor de Dret Administratiu - Universitat de Barcelona.

[PDF] Educació, treball i producció a la societat del coneixement.
Emilio Jurado. Responsable director d'Innovació de Labour Asociados, SLL.

Panell internacional

Les polítiques educatives angleses i franceses basades en la igualtat d .oportunitats: Les Education Action Zones (EAZ) en el Reine Unit i les Zonas d'Action Prioritaire (ZEP) a França.
[PDF] Françoise Oeuvrard. Ministère de l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Direction de l'evaluation, de la prospective et de la performance.
[PDF] David Halpin. Professor of Education at the Institute of Education, University of London, UK


Panell tècnic

Transformació de centres educatius en comunitats d'aprenentatge.
[PDF] Marta Soler. Investigadora Ramón y Cajal de la Universitat de Barcelona i Doctora en Educació per la Universitat de Harvard

Estudis

[PDF] El fracàs escolar en els àmbits de la població immigrant escolaritzada.
Antoni Tarabini. President de la Fundació Gadeso.

[PDF] Gaudir o sofrir l'escolaritat obligatòria. ¿Qui és qui davant les oportunitats escolars?
Coordinació de la investigació: Joan Rue (UAB)
Equip d'investigació: Lourdes Balaguer, Ana María Forestello, Alicia García, Carmen Núñez i Gloria Valls, Joan Rue.
Grup OOE - Departament de Pedagogia aplicada (UAB)

[PDF] Condicionants dels resultats escolars.
Ana Molina Rubio i Mª Victoria Sedeño Morcillo - Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Córdoba.

[PDF] Fracàs escolar i competències comunicatives.
Grup d'investigació: FECOMUN - Estela D'Angelo (directora del Grup d'Investigació); Laura Benítez; Mª Rosa Sobrino; Piedad Pozo; Gabriel Rusinek; Mª Angeles Caballero; Angeles Medina; Jaime García Padrino; María Sáinz - Universitat Complutense de Madrid

Experiències

[PDF] L'Educació com base del desenvolupament de l'experiència cooperativa de Mondragón.
Mikel Lezamiz. Responsable de Difusión Cooperativa- MCC.

[PDF] L'Èxit escolar. Una tasca de tots. Servei Municipal d'Orientació y Centres Èxit de l'Ajuntament de Palma.
Francisca Luque Ferrández. Coordinadora de Centres Èxit.
Josep Joan Quetglas Mas. Director del departament de Dinàmica Educativa.

[PDF] Una estratègia educativa, a l'entorn de les famílies, en el municipi.
Josep Nieto Quintana. Servei d'Educació de la Diputació de Barcelona.
Joan Dot Salarich. Tècnic d'educació de l'Ajuntament de Torelló.

[PDF] Projecte educatiu de Gijón
Julián Jiménez López. Director de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.