Congressos anteriors
IV Congrés 2008 · III Congrés 2006 · II Congrés 2005 · I Congrés 2004


IV Congrés anual sobre fracàs escolar 2008

Ponències

[PDF] Èxit per a tots: prevenció i intervenció primerenca.
Robert E.Slavin. Universitat Johns Hopkins i Universitat de York.

[PDF] Lliçons apreses de la Investigació sobre Eficàcia Escolar.
Javier Murillo. Coordinador General del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), UNESCO.

[PDF] La convivència, un factor d'èxit.
Nélida Zaitegi de Miguel. Directora d'Organizació i Gestió Educativa. Fòrum europeu d'Administradores de l'Educació.

[PDF] Lideratge dels equips directius en els processos de millora escolar.
Joan Teixidó. Professor titular del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona.

Panell internacional

[PDF] PISA, nivells d'aprenentatge i qualitat de l'educació: lliçons del cas finlandès.
Javier Melgarejo. Director del Col·legi Claret de Barcelona. Psicòleg escolar i Doctor en Pedagogia.

Seminari d'estudis

[PDF] Qualitat de vida a l'escola.
Grup de Recerca Escola Inclusiva i Diversitat (GREID). Presenta: Joan Jordi Muntaner. Catedràtic de Didàctica i Organització escolar al departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació a la Universitat de les Illes Balears.

[PENDENT] Estudi sobre la eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears 2001-2006, fortaleses, debilitats i propostes de millora.
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES). Avanç de resultats. Presenten: Carmen Orte. Catedràtica de Pedagogia de la Inadaptació Social de la UIB. Luis Ballester. Professor Titular de Mètodes d'Investigació en Educació.

[PDF] "Les escoles eficaces a Espanya a la llum dels resultats dels informes PISA".
Rosario Martínez Arias. Catedràtica de la Universitat Complutense de Madrid.

[PDF] De l'avaluació diagnòstica al projecte de millora de centre.
Equip de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE). Presenta: Rafel Adrover. Llicenciat en psicopedagogia i assessor de l'IAQSE.

Seminari d'experiències

[PDF] La Pedagogia Waldorf: una educació per a la vida.
Presenta: Antonio Malagón. Director del Centre de Formació de Pedagogia Waldorf.

[PENDENT] La Pedagogia Montessori com a resposta al desenvolupament del nin.
Presenta: Dolors Blanch Bosch. Mestra d' Educació Infantil Diploma AMI de 3 a 6 anys. Eduard Vilanova Oriol. Mestre d'Educació Primària Diploma AMI de 6 a 12 anys.