Presentació

EL CONGRÉS, UN ESPAI PER CERCAR SOLUCIONS

Des d'ESTUDI 6 pensam que és fonamental crear un espai de debat i reflexió, de convocatòria periòdica, sobre un tema tan important com el del fracàs escolar.
Un espai on s'analitzin a fons i de manera monogràfica les variables més importants que intervenen en la creació de la situació d'èxit o fracàs escolar que viu una societat.
Un espai on es puguin conèixer les conclusions dels darrers estudis o línies d'investigació existents sobre les causes i variables que envolten la problemàtica, els resultats de les experiències més innovadores que s'estan duent a terme a diferents llocs del nostre entorn, les opinions dels experts estudiosos d'aquest fenomen, etc.
Un espai que sigui compartit tant per professionals que treballen directament en centres educatius, administracions, programes socioeducatius, centres d'orientació... com per estudiosos de la pedagogia, i també per polítics sensibilitzats i preocupats en un tema tan important com aquest.